Samenspelgroep

Sinds 2009 kent de muziekvereniging een samenspelgroep. De samenspelgroep is ontstaan omdat we als vereniging het belangrijk vinden dat de eerstejaars leerlingen van de Meander al in een vroeg stadium kennis kunnen maken wat het is om met elkaar muziek te maken met de diverse instrumenten die in een harmonie voorkomen.

Zomerconcert 2010
                                                            Zomerconcert 2010

 Zij dient ook als een opstap naar het leerlingenorkest.
Als de leerlingen vanaf augustus een half jaar les hebben gehad dan wordt in januari gestart met de eerste repetitie.