Bestuur

Dagelijks bestuur

• Voorzitster
Jolanda Hermans
• Secretaris
Willem Hubers
telefoonnummer 06-16287085
e-mail: info@harmoniemill.nl
• Penningmeester & beheer ledenadministratie
Wilfried Hermans
 
Overige bestuursleden
 
René Schipperheijn 
Mark Weren
Gertie Rooijakkers