Muziekopleiding

Er zit toekomst in de muziek!

 
Ouders van mogelijke leerlingen voor een Hafa-opleiding kregen de afgelopen jaren het nodige mee van de Meander-perikelen in onze gemeente, met name in Mill. De prijs-kwaliteitverhouding was allesbehalve in orde, al was het alleen maar vanwege de geboden lestijd per leerling, voor een relatief hoge kostprijs. Omdat het perspectief met een soort van “restant-Meander” zeer somber was, hebben de besturen van de drie muziekverenigingen de handen ineen geslagen en samen het initiatief genomen om voor de hafa-opleiding voor alle drie de muziekverenigingen in Mill een nieuw en efficiënter opleidingsmodel te ontwikkelen.
 
 
De besturen van Ons Genoegen uit St Hubert, Amicitia uit Langenboom en St. Willibrord uit Mill hebben ruim twee jaar hard gewerkt aan dit gezamenlijke opleidingsmodel. De drie muziekverenigingen zijn erg blij met het eindresultaat. De muziekverenigingen hopen nu weer krachtdadig werk te kunnen gaan maken van de zo broodnodige hafa-opleiding in onze gemeente. Zij vertrouwen er nu op dat door de gezamenlijke werkwijze de verenigingen weer kunnen gaan bouwen aan groei van onderop. Tot slot willen de drie verenigingen nadrukkelijk laten weten dat het een gedenkwaardig feit is, dat voor ’t eerst op een wezenlijk en zwaarwegend onderdeel een structurele samenwerking is gevonden. Wij kunnen u melden dat dat grote waarde heeft voor alle drie de verenigingen en de vier dorpen. Ook dát achten zij een meerwaarde binnen de gemeenschap, zeker in tijden waarin samenwerking steeds meer de sleutel voor goede en betaalbare oplossingen is. 
 
 
Door het aanbieden van een hafa-opleiding waarbij de lessen aangeboden worden voor een aanzienlijk lager lesgeldtarief (de eerste jaren € 200 per jaar voor een wekelijkse individuele les van 30 minuten) dan die van voorheen, denken de muziekverenigingen een belangrijke drempel voor het besluit tot het beginnen aan muziekles weggenomen te hebben. Voor het lidmaatschap van de vereniging komt daar alleen de contributie bovenop. Een instrument is veelal beschikbaar via de vereniging. Voorop staat de kwaliteit van de lessen, die gegeven worden door geschoolde en gediplomeerde docenten, die aangeboden worden in zowel St. Hubert, Langenboom als Mill. Voor leerlingen uit Wilbertoord geldt dat zij terecht kunnen bij alle drie de muziekverenigingen.
 
 
Via de basisscholen worden door de muziekverenigingen muzieklessen ter kennismaking aangeboden. Uiteraard zijn ook volwassenen van harte welkom!
 

Voor meer informatie: neem contact op met:

info@harmoniemill.nl

secretariaat@harmonieonsgenoegen.nl

info-@amicitia-langenboom.nl