Harmonie bedankt

De leden van muziekvereniging St. Willibrord hebben in april bij iedereen in het kerkdorp Mill een brief in de bus gestopt. In deze brief werd uitgelegd dat de muziekvereniging van grote waarde is voor zowel de individuele muziek-beoefenaar, alsook voor de gemeenschap als geheel.
spaarvarken.jpg
Enerzijds biedt de muziekvereniging aan vele personen, jong en oud, een waardevolle hobby voor het leven. Anderzijds is de harmonie een onmisbaar gegeven bij vele jaarlijks terugkerende evenementen en gelegenheden in de gemeenschap van Mill. Met de huis-aan-huis-brief werd tevens een financiële bijdrage aan de inwoners gevraagd, omdat het in standhouden van zo'n vereniging heel veel inspanning van bestuur en leden vereist.

Het doet de muziekvereniging dan ook goed dat al velen hebben gereageerd op de oproep om een (klein) bedrag te storten op rekening van de harmonie. De muziek-vereniging wil onder andere langs deze weg diegenen die inmiddels een donatie hebben overgemaakt heel erg bedanken voor hun sympathiek gebaar. U mag erop vertrouwen dat uw geld zeer nuttig besteed zal worden. Mochten er nog inwoners zijn die op de huis-aan-huis-brief nog niet hebben gereageerd, dan kan dat natuurlijk nog altijd. De harmonie is blij met elke gift en voelt daarmee ook de morele steun vanuit de gemeenschap.

U kunt dus nog storten op rekeningnummer 13.43.21.650
ten name van Muziekvereniging St. Willibrord. 

De Koerier Mill                                                                                                          7 juni 2011