Harmonie krijgt steun

De leden van muziekvereniging St. Willibrord hebben in april bij iedereen in het kerkdorp Mill een brief in de bus gestopt, waarin werd uitgelegd dat de muziek-vereniging van grote waarde is voor de gemeenschap. Met de brief werd tevens een financiële bijdrage aan de inwoners gevraagd, omdat het in standhouden van zo'n vereniging heel veel inspanning van bestuur en leden vereist. Het doet de muziek-vereniging dan ook goed dat al velen hebben gereageerd op de oproep om een (klein) bedrag te storten op de rekening van de harmonie.

De vereniging wil diegenen bedanken die inmiddels een donatie hebben over- gemaakt. Wie nog geen gift heeft overgemaakt en dat alsnog wil doen kan een bedrag storten op 13.43.21.650 tnv Muziekvereniging St. Willibrord.

dé Weekend krant Mill                                                                                            3 juni 2011