Harmonieorkest

Het orkest van onze vereniging is een harmonieorkest. Dat wil zeggen dat het orkest bestaat uit zowel hout als koperblazers, aangevuld met een slagwerksectie. Het harmonieorkest van onze vereniging bestaat uit ongeveer 60 leden.
Patrick Bongartz Fotografie 2012-Harmonie-_DSC0723_1.png
                                                         Harmonieorkest 2013

Bij de harmonie worden allerlei stijlen gespeeld, van klassiek tot lichte muziek, van mars tot hedendaagse muziek. De laatste decennia zijn er meer en meer componisten die zijn gaan schrijven voor harmonieorkesten. Hierdoor is er ondertussen een breed scala van muziekstukken ontstaan, waarin vrijwel elke muziekstijl vertegenwoordigd is. Via de Muziek Advies Commissie oefenen de leden invloed uit op de te spelen weken, maar bepaalt uiteindelijk de dirigent de muziekkeuze.

Helmond, harmonieorkest op concours 28 november 1993
                       Helmond, harmonieorkest op concours 28 november 1993

Er worden regelmatig bijzondere concerten gegeven. Zo werd er o.a. in 2007 een hoogstaand programma gepresenteerd op ‘Show the Music’. Onder leiding van de toenmalige dirigent Bart van Zutven, en met medewerking van diverse Millse artiesten werd het een fantastische show met pop, rock, Ierse muziek, dans, en af en toe wat klassiek, een geweldig spektakel. Sindsdien is dit concert alweer opgevolgd door Show the Music 2. Ook de Titanic en Dickens themaconcerten waren mooie hoogtepunten.

Sinds september 2011 staat het harmonieorkest onder leiding van Eric Roefs.

Er wordt elke zaterdagavond van 18.00 tot 20.00 uur gerepeteerd in wijkaccommodatie 'de Wester'.

Mocht u eens willen komen luisteren of misschien meespelen, kom dan gerust eens langs.