Geschiedenis

De eerste muzikale noten die geblazen werden, en die met de vereniging te maken hadden, ontstonden rond 1900. Het orkest 'Edelweisz' was daar verantwoordelijk voor. Echter, op 24 mei 1929 gaven zij de pijp aan Maarten. Spreekwoordelijk gezegd dan.

Maar de toenmalige nieuwe Pastoor E. Rath vond het in 1937 tijd worden voor wat muzikale klanken in de gemeente. Daarom richtte hij samen met de toenmalige Burgemeester C. van Nispen tot Sevenaer, de muziekvereniging St. Willibrord op. Als administrateur werden de heer A. Bekker en de heer A. Verbruggen gevraagd. Als directeur trad de heer J. Jongen op die het dirigeerstokje 17 jaar achtereen zou hanteren.
Muziekvereniging St. Willibrord 24 april 1977
                                         Muziekvereniging St. Willibrord mei 1977

Het was niet zo moeilijk om een dergelijke vereniging van de grond te krijgen. Men haalde de oude instrumenten van orkest 'Edelweisz' weer van de zolder, en begon. Animo was er genoeg. Er waren tachtig aanmeldingen. Echter met vijfentwintig muziekinstrumenten heb je dan een probleem. Daarom besloot men om de geoefende muzikanten te laten beginnen en de rest op de wachtlijst te plaatsen.

Zo werd het gezelschap bijeengeroepen voor een eerste kennismaking in 'de Oude School' op vrijdag 16 juli, en werd er besproken wanneer de eerste repetitie werd gehouden, welke middelen ze hiervoor nodig hadden, en hoe het muziekgezelschap zou werken. En zo werd besloten dat de eerste repetitie gehouden werd op maandag 19 juli 1937. Opmerkelijk is dat er in de zomer om 21.00 uur werd begonnen, terwijl er in de winter om 20.00 uur werd begonnen! Tijdens deze bijeenkomst sprak pastoor E. Rath tot slot nog een opwekkend woord en uitte de wens dat er een echte harmonie onder de leden van de harmonie St. Willibrord zou mogen bestaan, zodat na korte tijd men hier een muziekgezelschap zou hebben, waarop Mill met recht trots op kon zijn en ook zijn medewerking zou kunnen verlenen bij diverse kerkelijke plechtigheden. De eerste mars die men op de lessenaar zette was ‘de Recrutenmars’. De contributie die men moest betalen was ƒ 0.20 cent per maand. De boete wegens ongemotiveerd verzuim van repetitie, was ƒ 0.15 cent!

Er werd ijverig gerepeteerd om deel te kunnen nemen aan diverse festivals. Men durfde het zelfs aan om aan een concours deel te nemen op 26 juni 1938 te Mill. Dit concours, dat op zich al een mijlpaal vormde voor het culturele peil van de harmonie, werd een grandioos succes. Het korps haalde in de 4e afdeling het hoogst aantal punten; 331. 
En bovendien werd de dirigent J. Jongen met algemene stemmen van de jury de Directeursprijs toegekend.

Tijdens de oorlogsjaren lag de muziekvereniging stil, om daarna op 26 mei 1945 te worden heropgericht. Onder de bezielende leiding van de legendarische meester Jacques Jongen werd er weer muziek gemaakt. In die tijd dat hij dirigent was, werd er regelmatig deelgenomen aan concoursen.

Glorieus was de dag dat een prachtig vaandel vervaardigd door de firma 'Stadelmeijer' uit Nijmegen in juni 1948 het gezelschap sierde. In het begin van deze eeuw werd, na een tussenfase met een ander vaandel, het oude vaandel opnieuw vervaardigd en in gebruik genomen. Het vaandel uit 1948 is toen geschonken aan de plaatselijke stichting 'Myllesheem'.

Op 26 juli 1949 werd er in Vierlingsbeek een grote slag geslagen. Op het daar gehouden concours behaalde de vereniging een eerste prijs in de eerste afdeling met het hoogste aantal punten van die dag. En legde zij bovendien nog beslag op de Directeursprijs. In 1952 zette de leden alles op alles om in de afdeling Uitmuntendheid uit te komen. Wat ook lukte! Zij gingen met een ruime eerste prijs naar huis.

Bij de viering van het 12½  jarig bestaan in november 1949 werd de vereniging uitgebreid met een drumband met als tambourmaître Jos van Rooij.
Drumband 1960
                                                                   Drumband 1960

Op 1 januari 1951 werd men lid van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen.
               
Van 1955 tot en met 1974 stond de harmonie onder leiding van Theo Cranen. In die periode was de vereniging ook zeer succesvol op concoursen. Zo werd in die tijd het hoogst haalbare niveau behaald: de Vaandelafdeling. Tijdens het 25 jarig jubileum van de vereniging werd op 14 juli 1962 een muziekkiosk aangeboden door burgemeester Hofmans.

De leden van de muziekvereniging speelden altijd in hun dagelijkse kloffie. Het was pas op 14 juli 1960 dat de eerste uniformen werden gepresenteerd, en deze waren ook nog eens tweedehands. In mei 1968 werd er daarom een actie gehouden voor nieuwe uniformen. De actie heette dan ook: “In een enkele smak, de harmonie in een nieuw pak”. In 1980 werd er opnieuw een actie gestart om weer nieuwe uniformen aan te schaffen. De huidige uniformen zijn op zaterdag 9 november 2002 gepresenteerd, tijdens het 65 jarig jubileum van de vereniging. Dirigent Theo Cranen 1955 - 1974

Dirigenten harmonieorkest
Jaques Jongen 
1937 – 1955
Theo Cranen
1955 – 1974
Hans Cranen 
1974 – 1981
Jan van Osch 
1981 – 1986
Theo Bindels    
1986 – 1997
Hans Cranen       
1997 – 2006
Math Lemmen 
2006
Bart van Zutven
2006 – 2011
Eric Roefs 2011 - heden

 

Voorzitster Marietje Kremers augustus 1985

Voorzitters muziekvereniging

C. van Nispen tot Sevenaer & E. Rath 1937 - 1945
H. Verstraaten 1945 - 1946
A. Derks 1946 - 1951
J. van Houdt 1951 - 1960
A. Verbruggen 1960 - 1973
C. Tromp 1973 - 1976
J. van Rooij 1976 - 1982
M. Kremers 1982 - 1989
B. Hamers 1989 - 1997
J. Kelleter 1997 - 2010

H. Cranen

2010 - 2013
J. Hermans 2014-heden